Aktualności

poniedziałek, 22 grudnia 2014 13:39
Drukuj

Szanowni Państwo!

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy gromadzą się przy wspólnym stole.

Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia.

 Życzę Państwu zdrowych, pogodnych Świat Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie Najbliższych oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Mirosław Pluta

Poseł na Sejm RP.

 

 
poniedziałek, 22 grudnia 2014 13:34
Drukuj

Poseł Mirosław Pluta był inicjatorem konkursu – akcji promującej spożycie karpia. Aby wziąć udział w konkursie należało na adres mailowy Biura Posła Mirosława Pluty, przysłać ciekawy żart, krótką rymowankę, zdjęcie lub humorystyczny rysunek nawiązujący do  zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych. Spośród nadesłanych prac, wybranych zostało 30. Zwycięskie osoby odebrały dziś karpia od Posła. Wybrane, konkursowe prace znahdziecie Państwo na stronie: https://www.facebook.com/poselpluta

 

 
wtorek, 16 grudnia 2014 13:14
Drukuj

Posłowie pracują w drugim czytaniu nad projektem ustawy budżetowej na 2015 r. Większość wskaźników zawartych w projekcie przyszłorocznego budżetu jest korzystniejsza od zapisanych w ustawie budżetowej na rok bieżący. Szacowane dochody wyniosą 297,25 mld zł (w budżecie na 2014 r. wynoszą one 277,78 mld zł), a wydatki nie będą wyższe niż 343,33 mld zł (w 2014 r. – 325,29 mld zł). Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 46,08 mld zł (w 2014 r. – 47,5 mld zł). Pierwsze czytanie projektu odbyło się 10 października br. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Nad poszczególnymi częściami budżetu pracowały także odpowiadające za nie komisje. 3 grudnia 2014 r. KFP wniosła o przyjęcie projektu z 22 poprawkami dotyczącymi zarówno jego artykułów, jak i załączników. Na etapie prac w komisji dochody i wydatki budżetowe zmniejszyły się o ok. 80,1 mln zł - dochody do 297,17 mld zł, a wydatki do 343,25 mld zł. Deficyt budżetowy pozostał na niezmienionym poziomie. Sprawozdanie komisji przedstawiła podczas dzisiejszych obrad jej przewodnicząca – posłanka Krystyna Skowrońska. Następnie przedstawiciele poszczególnych klubów prezentowali stanowiska klubowe. Teraz przedstawiciele rządu odpowiadają na pytania zgłoszone przez posłów w czasie debaty. Źródło: http://www.sejm.gov.pl

 
wtorek, 16 grudnia 2014 13:12
Drukuj

Charytatywny koncert „Otwórz serce dla Paulinki”, który odbył się w Zespole Szkół w Padwi Narodowej. W koncercie nie zabrakło akcentów z padewskiego ośrodka kultury. Pan Krzysztof Skórski przygotował prace malarskie przeznaczone na licytację, występował zespół taneczny Flasz, tańczyli wychowankowie szkoły tańca Samba, śpiewały dziewczyny z warsztatu wokalnego „Nowe brzmienie” oraz prezentowała się kapela ludowa Padwianie.

W wyniku splotu przykrych wydarzeń dwunastoletnia Paulinka zmaga się z porażeniem  mózgowym.  Jest intensywnie rehabilitowana, co wiąże się  z ogromnymi kosztami.

 
wtorek, 16 grudnia 2014 13:11
Drukuj

W Grębowie odbyło się spotkanie robocze w/s poszerzenia składu Lokalnej Grupy Działania, z udziałem: wójta Grębowa Kazimierza Skóry, jego zastępcy Roberta Pędziwiatra, wójta Zaleszan Pawła Gardy, wójta Gorzyc Leszka Surdy, burmistrza Baranowa Sandomierskiego Marka Mazura oraz Piotra Pastuły z LGD. W spotkaniu uczestniczył także poseł Mirosław Pluta. Prezes LGD. Przypomnijmy. Obecnie gminy Baranów Sandomierski, Nowa Dęba i Bojanów od wielu lat prowadzą ze sobą ścisłą współpracę w zakresie gospodarki, kultury, promocji oraz zachowania wspólnego dziedzictwa. Sytuacja ta wpłynęła na decyzję o wzięciu współodpowiedzialności za rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich, na terenie tychże gmin. Dostrzegając szansę na rozwój regionu dzięki wykorzystaniu wspólnych doświadczeń i powiązań pomiędzy ww. obszarami, podjęto decyzję o zawiązaniu Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania (LGD). Stowarzyszenie zrzeszające aktualnie 86 członków – reprezentujących różne grupy zainteresowań przygotowało dokument pt. „Lokalna Strategia Rozwoju Lasowiackiej Grupy Działania”.

 

Strona 1 z 55

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>