• Dożynki
  Dożynki w Markach
 • Zawody
  Zawody Sportowo-Pożarnicze w Baranowie Sandomierskim
 • Otwarcie
  Otwarcie Orlika w Grębowie
 • Dożynki
  Dożynki w Woli Baranowskiej

Trwa 102. posiedzenie Sejmu – ostatnie w VII kadencji.

sejm ostatnieW porządku obrad jest zakończenie parlamentarnych prac nad kilkunastoma ustawami. Posłowie rozpatrzą m.in. poprawki Senatu do ustawy wspierającej kredytobiorców w trudnej sytuacji materialnej, ustawy o związkach metropolitalnych oraz przepisów ułatwiających spadkobiercom dostęp do rachunków osób zmarłych. Sejm ma także głosować nad powołaniem pięciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Izba rozpatrzy również kilka rządowych i ministerialnych informacji dotyczących m.in. bezpieczeństwa na drogach w 2014 r.

Posiedzenie rozpocznie się od rozstrzygnięcia przez Sejm, czy do porządku obrad zostaną włączone informacje Prezesa Rady Ministrów dotyczące procesu prywatyzacji spółki PKP Energetyka S.A oraz planowanej sprzedaży pakietów akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A, Polskiej Grupy Energetycznej S.A i PKO Banku Polskiego S.A. Źródło: www.sejm.gov.pl

Czas na kolejne spotkania.

spotkanieSzanowni Państwo!
Przede mną kolejne spotkania z mieszkańcami naszego regionu na które już teraz zapraszam. Oto daty, godziny i miejsca spotkań.
6.10.2015 rok: Jadachy o 9.00 obok remizy OSP, Chmielów o 11.00 przed Domem Kultury, Cygany o 13.00 przed Centrum Kultury Lasowiackiej. 7.10.2015 rok: Dąbrowica o 8.30 obok remizy OSP. Dziś (5.10) spotkałem się już z mieszkańcami Durdów i Knapów i Siedleszczan.

Ponad 40 uczniów z powiatu tarnobrzeskiego uczestniczyło w konkursie "Świadomy, Młody Obywatel".

PWSZKonkurs, którego inicjatorem jest Poseł Mirosław Pluta, miał formę testu. Pytań było 45. Na odpowiedź uczestnicy mieli 45 minut. Część uczniów przystąpiła do konkursu po raz pierwszy. Byli i tacy, którzy swoich sił próbowali po raz drugi, a nawet trzeci. Pytania dotyczyły funkcjonowania samego Sejmu oraz pracy posłów w komisjach oraz ich praw i obowiązków. Były pytania o kluby poselskie, Marszałka Sejmu czy też bierne prawo wyborcze do Sejmu. Jak przyznali organizatorzy tegoroczny poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki, dlatego przyznano trzy trzecie miejsca. Pierwsze miejsce zajął Bartosz Paczocha. Na drugim miejscu uplasował się Mateusz Kupiec. Trzecie miejsca wywalczyli: Jakub Kuc, Piotr Boroń i Wiktoria Ermler. Zwycięzcy wraz z opiekunami poza nagrodami, na przełomie stycznia i lutego pojadą zwiedzić Sejm. W organizację konkursu włączają się władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, które udostępniają sale wykładowe oraz przedstawiciele tarnobrzeskiego starostwa, które współfinansuje nagrody. Zwycięzcom i opiekunom, którzy towarzyszyli uczniom pogratulował też Paweł Maciaszczyk, rektor tarnobrzeskiej uczelni i Krzysztof Pitra, wicestarosta tarnobrzeski.

Strażacy z Bojanowa mają nowy sztandar.

bojanówJubileusz 65-lecia obchodzi Ochotnicza Straż Pożarna w Bojanowie. Z tej okazji strażacy otrzymali nowy sztandar oraz odznaczenia. W uroczystościach uczestniczył Poseł Mirosław Pluta. Oficjalna część rozpoczęła się od złożenia meldunku przez druha Pawła Bielenia, naczelnika OSP Bojanów oraz wystąpienia wójta gminy Bojanów Sławomira Serafina, który podziękował wszystkim gościom oraz mieszkańcom Bojanowa za przybycie.
Następnie została przedstawiona krótka historia Ochotniczej Straży Pożarnej, która powstała w 1950 roku z inicjatywy Jana Puzio, Franciszka Kozioła, Józefa Rusina, Tadeusza Lenia, Jana Kobylarza i Mariana Puzio. Po uroczystym „wbijaniu gwoździ” przez uczestników wydarzenia oraz przekazaniu sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanowie, która od lat włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, odbyło się wręczenie odznaczeń dla strażaków ochotników za ich wkład w służbę dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bojanów. Źródło: http://www.echodnia.eu/podkarpackie/aktualnosci/art/8957140,strazacy-z-bojanowa-z-nowym-sztandarem,id,t.html

Kolejna spotkania z mieszkańcami.

padSzanowni Państwo!
Jestem po spotkaniach z mieszkańcami gmin Gorzyce i Padew Narodowa. Dziękuję za Państwa serdeczność i możliwość wspólnej rozmowy. Przede mną kolejne spotkania z mieszkańcami naszego regionu na które już teraz zapraszam. Oto daty, godziny i miejsca spotkań.
29.09.2015 rok: Stale o 9.00 w remizie OSP, Stale Siedlisko o 11.00 w klubie młodzieżowym, Żupawa o 13.00 w Domu Ludowym.
30.09.2015 rok: Nowa Dęba o 9.00 w SOK-u, Poręby Dębskie o 11.00 w remizie OSP, Alfredówka o 14.00 w remizie OSP.
01.10.2015 rok: Rozalin o 9.00 w Wiejskim Centrum Kultury, Tarnowska Wola o 11.00 w Wiejskim Centrum Kultury, Wydrza o 14.00 w Domu Ludowym.
02.10.2015 rok: Baranów Sandomierski o 9.00 na Rynku, Dymitrów Mały o 11.00 i Dymitrów Duży o 13.00 w remizach OSP.

Mój Twitter

Szukaj