Aktualności

środa, 23 lipca 2014 11:39
Drukuj

Czterodniowe obrady Sejm rozpoczął od uczczenia chwilą ciszy osób, które zginęły w obwodzie donieckim na Ukrainie wskutek zestrzelenia 17 lipca 2014 r. samolotu pasażerskiego malezyjskich linii lotniczych. W dalszej części posiedzenia Izba rozstrzygnęła punkty sporne. W porządku obrad jest też głosowanie nad ustawami wchodzącymi w skład tzw. pakietu kolejkowego. Posłowie rozpatrzą sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2013 r. wraz z przedstawioną przez NIK analizą jego wykonania. Izba zajmie się także dwoma poselskimi projektami, których celem jest zachowanie osobowości prawnej PFRON. Izba podjęła w głosowaniach decyzję o nieuzupełnianiu porządku dziennego o rozpatrzenie poselskiego projektu uchwały w sprawie uczczenia generała Andrzeja Błasika, dowódcy Sił Powietrznych RP. Posłowie zdecydowali o nierozpatrywaniu na forum plenarnym dwóch informacji premiera: na temat działań naprawczych, związanych z sytuacją finansową województwa mazowieckiego oraz o stanie infrastruktury transportowej wobec niekorzystnego dla Polski raportu Komisji Europejskiej. Posłowie zdecydowali także o utrzymaniu w porządku dziennym pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej, której celem miałoby być zbadanie spraw związanych z likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych. W porannym bloku głosowań zaplanowany jest ponadto ostatni etap sejmowych prac, czyli trzecie czytania, nad trzema rządowymi projektami wchodzącymi w skład tzw. pakietu kolejkowego. Projekty wpłynęły do Sejmu 18 czerwca 2014 r. Pierwsze czytanie odbyło się 24 czerwca 2014 r., po czym projekty trafiły do Komisji Zdrowia. 11 lipca 2014 r. przeprowadzono drugie czytanie, podczas którego do projektów zostały zgłoszone poprawki. Źródło: www.sejm.gov.pl

 
wtorek, 22 lipca 2014 14:09
Drukuj

Posłowie rozpoczęli 72. posiedzenie Sejmu od uczczenia chwilą ciszy pamięci ofiar tragedii, która wydarzyła się 17 lipca 2014 r. w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Został tam zestrzelony samolot pasażerski malezyjskich linii lotniczych. Źródło: www.sejm.gov.pl

 
poniedziałek, 14 lipca 2014 09:50
Drukuj

Na płycie stadionu SOSiR w Nowej Dębie odbyły się Miejsko  Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Nowa Dęba. Zmaganiom strażackim przyglądał się Poseł Mirosław Pluta.  Zawody przyciągnęły na teren stadion w Nowej Dębie wielu sympatyków pożarnictwa. W słoneczne popołudnie strażacy ochotnicy wykazali się dużą wytrwałością,  przygotowaniem i sprytem pokonując kolejne przeszkody umieszczone na torze zawodów. Nowością podczas tegorocznych zawodów sportowo-pożarniczych w Nowej Dębie był konkurs „Najsprawniejszy Strażak 2014 roku” pod patronatem Posła na Sejm RP Mirosława Pluty, współorganizowany przez Posła oraz Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Dęba Wojciecha Serafina. Zwycięzcą tej rywalizacji w kategorii mężczyzn został przedstawiciel OSP Alfredówka Grzegorz Tomczyk, który w rywalizacji na dystansie 7 x 350 metrów z przeszkodami nie miał sobie równych. Grzegorz Tomczyk pokonał ten dystans w czasie 66 sekund i zdobył statuetkę poselską „Najsprawniejszy Strażak 2014 roku”  w Gminie Nowa Dęba. Kolejne miejsca zajęli  Paweł Koper z OSP Chmielów (czas 72,7 sekundy) i Mateusz Niedziałek z OSP Jadachy (czas 73,3 sekundy). Warto podkreślić, że na tym samym dystansie co mężczyźni rywalizowały też kobiety.  Dzielne strażaczki zmagały się na dystansie 7 x 350 metrów z przeszkodami. Najsprawniejszą Strażaczką w Gminie Nowa Dęba okazała się Katarzyna Ziemba z OSP Nowa Dęba, która uzyskała najlepszy czas 81 sekund. Kolejne miejsca zajęły Ilona Iskra z OSP Rozalin (czas 90,5 sekundy)  i Agnieszka Szypuła  z OSP Chmielów (czas 99,5 sekundy). - Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w organizacji zawodów w Nowej Dębie. Gratuluję zwycięzcom.  Cieszę się, że wśród licznie przybyłych kibiców dostrzec można było emocje wywołane sportową rywalizację. Chce też zwrócić uwagę na wysoki poziom wyszkolenia strażaków ochotników – podkreśla Poseł Mirosław Pluta. Organizatorami zawodów w Nowej Dębie byli Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz Zarząd Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Nowej Dębie. Wcześniej podobne zawody odbyły się w gminach Gorzyce i Grębów i tam również najsprawniejsi strażacy otrzymali nagrody od Posła Mirosława Pluty.

 

 
środa, 09 lipca 2014 10:06
Drukuj

W  sołectwie Piechoty miała miejsce uroczystość upamiętnienia stulecia Kaplicy pod wezwaniem Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, którą odprawił ksiądz Leszek Wiech – proboszcz Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Zachwiejowie. W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście: Mirosław Pluta – Poseł na Sejm RP, Krzysztof Popiołek – Poseł na Sejm RP, Robert Pluta – Wójt Gminy Padew Narodowa, Jan Mycek – Przewodniczący Rady Gminy, Janusz Bik – Przewodniczący Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Padwi Narodowej, Anna Wiącek – Sekretarz Gminy, Joanna Skopińska-Mycek – Skarbnik Gminy, Waldemar Szyszka – dyrektor Zespołu Szkół w Padwi Narodowej, Józef Durda – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej. Po mszy okolicznościowe przemówienia wygłosili posłowie na Sejm RP: Mirosław Pluta i Krzysztof Popiołek oraz Wójt Gminy Padew Narodowa Robert Pluta, zaś Janusz Bik – przewodniczący Komisji Komunalnej i RG odczytał list skierowany do uczestników uroczystości przez Starostę Powiatu Mieleckiego Andrzeja Chrabąszcza i Jana Tarapatę – radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się do Budynku wiejskiego na dalszą część uroczystości. Inicjatorem ww. uroczystości był sołtys wsi Piechoty i zarazem radny Rady Gminy w Padwi Narodowej p. Edward Kołek przy współudziale rady sołeckiej wsi Piechoty. Warto podkreślić, że uroczystości towarzyszyło wydanie okolicznościowej książeczki opisującej historię wsi Piechoty oraz stuletniej kaplicy. Sołtys wsi Piechoty serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które  przyczyniły się do uświetnienia tej uroczystości. Szczególne podziękowania sołtys kieruje  do miejscowych pań gospodyń za przygotowanie wspaniałych i niezapomnianych doznań smakowych. (Źródło: http://www.padewnarodowa.com.pl).

 
środa, 09 lipca 2014 10:03
Drukuj

Podczas 71. posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się m.in. wnioskiem dotyczącym tzw. konstruktywnego wotum nieufności wobec rządu oraz wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności szefowi MSW. Izba będzie także pracować nad przepisami ułatwiającymi dostęp do studiów wyższych osobom dojrzałym. Sejm rozpatrzy też np. informacje o działalności sądów administracyjnych w 2012 i 2013 r., jak również sprawozdanie dotyczące prac Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w ubiegłym roku. Posłowie zajmą się również projektami zmian w Kodeksie karnym, w tym propozycją surowszego karania kierowców pod wpływem alkoholu. W porządku obrad będzie także rozpatrzenie projektu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej. Izba rozpocznie obrady od rozstrzygnięcia, czy będzie zajmować się informacją Rady Ministrów na temat inwestycji w korytarz transportowy od Sławkowa do granicy z Republiką Czeską. W głosowaniach otwierających posiedzenie Sejm podejmie również decyzję w sprawie wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji polskich przedsiębiorstw prowadzących wymianę handlową z Ukrainą oraz planowanej przez rząd pomocy dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, spowodowanej kryzysem politycznym na Ukrainie. Posłowie rozstrzygną też, czy do porządku zostanie włączona Informacja Ministra Gospodarki na temat stanu zaawansowania budowy terminalu przeładunkowego skroplonego gazu ziemnego (LNG), tzw. gazoportu w Świnoujściu. (Źródło: www.sejm.gov.pl).

 

Strona 1 z 50

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>